Contact  |

2015

De Jeugdhulp in Vlaanderen in 2015

Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Op 6 juni 2016 wordt een uniek jaarverslag voorgesteld: het eerste dat rapporteert over een volledig werkjaar volgens de principes van het decreet, en dus verslag uitbrengt over de jeugdhulp als geheel. Een eerste jaarverslag betekent ook dat het gaat over een nulmeting en dat alle volgende jaarverslagen daarmee zullen worden vergeleken. In deze samenvatting maken we indien mogelijk wel een vergelijking met vorige jaren.

Dit jaarverslag brengt de cijfers vanuit zes sectoren samen in één gezamenlijk werk. Dat levert een massa materiaal op en ook enkele inzichten.

Wenst u graag het volledige jaarverslag door te nemen?
Download het hele jaarverslag

Wilt u de beknopte versie van het jaarverslag bekijken?
Download de samenvatting