Contact  |

2016

Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Dat leidde op 1 juni 2016 tot de voorstelling van een uniek jaarverslag: het eerste dat rapporteerde over een volledig werkjaar volgens de principes van het decreet. Het was ook het eerste jaarverslag dat verslag uitbracht over de jeugdhulp als geheel.

Op 21 juni 2017 wordt het eerste jaarverslag jeugdhulp voorgesteld dat een vergelijking mogelijk maakt met het jaar ervoor. De vergelijkingen zijn schier eindeloos en kan u hier zelf bekijken. De opvallendste tendensen zijn opgenomen in de tekst maar het jaarverslag van 2015 blijft beschikbaar om zelf vergelijkingen te maken.

Intersectoraal jaarverslag 2016 geeft een meer regionale blik en integreert het zorgregierapport VAPH

Een belangrijke nieuwigheid in het jaarverslag 2016 is de opname van een heel aantal tabellen die een meer gedetailleerd overzicht geven van de cijfers op regionaal niveau, ter ondersteuning van de regionale rol die de Intersectorale Regionale Overlegfora Jeugdhulp (IROJ’s) spelen. Daarnaast is ook het volledige zorgregierapport VAPH voor minderjarigen geïntegreerd in deze versie van het jaarverslag.

Wenst u graag het volledige jaarverslag door te nemen?
Download het hele jaarverslag

Wilt u de beknopte versie van het jaarverslag bekijken?
Download de samenvatting