Contact  |

2017

Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Dat leidde op 1 juni 2016 tot de voorstelling van een uniek jaarverslag: het eerste dat rapporteerde over een volledig werkjaar volgens de principes van het decreet. Het was ook het eerste jaarverslag dat verslag uitbracht over de jeugdhulp als geheel. Op 21 juni 2017 is het eerste jaarverslag jeugdhulp voorgesteld dat een vergelijking mogelijk maakte met het jaar ervoor.

We mogen u nu het derde jaar op rij het jaarverslag van de jeugdhulp voorstellen. Dat geeft de belangrijkste feiten en cijfers weer, maar de voorgaande jaarverslagen blijven beschikbaar om zelf vergelijkingen te maken. De meest opmerkelijke inzichten komen aan bod in deze samenvatting.

Belangrijk in het jaarverslag jeugdhulp 2017 is de vernieuwde manier van registeren van de crisisjeugdhulp. Jongeren voor wie crisisjeugdhulp binnen het crisisnetwerk is ingezet, worden sinds 2017 verplicht op rijksregisternummer geregistreerd. Daarnaast is verder ingezet op de versterking van de samenwerking met geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties.

Dit is het derde jaarverslag jeugdhulp. Dat maakt een vergelijking met vorige jaren nog meer mogelijk

Voorts wordt in 2017 de aparte erkenning voor thuisbegeleidingsdiensten binnen het VAPH opgeheven. Zo komt bijna heel de capaciteit onder de rechtstreeks toegankelijke hulp te staan.

Wenst u graag het volledige jaarverslag door te nemen?
Download het hele jaarverslag

Wilt u de beknopte versie van het jaarverslag bekijken?
Download de samenvatting

Indien je wenst, kan je ook de Powerpoint presentatie raadplegen.