Contact  |

Multidisciplinaire teams

Voor aanvragen naar VAPH-jeugdhulpverlening bij de intersectorale toegangspoort of verlengingen van lopende VAPH-jeugdhulpverlening - waarbij nieuwe diagnostiek nodig is of zorgverzwaring wordt gevraagd -, moet steeds een multidisciplinair team (MDT) worden betrokken.

In 2017 zijn de MDT’s voor 3.350 dossiers vergoed voor het aanleveren van diagnostiek (2016: 2.919 keer) in functie van aanvragen niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen het VAPH. Dat betekent niet dat zij voor al die dossiers ook zelf de aanmelder zijn bij de intersectorale toegangspoort. Gegevens over het aantal MDT’s die een aanvraag indienen bij de toegangspoort, staan bij het deel over de intersectorale toegangspoort.

Het vaakst is beroep gedaan op de CLB (56,6%. In 2016: 60,9%). Zij worden, net zoals in 2016, gevolgd door de mutualiteiten (20,4%. In 2016: 16,4%) en de revalidatiecentra (8,5%. In 2016: 8,4%).

Tabel: Diagnostiek aangeleverd naar soort MDT
(teleenheid: dossiers)

2017 CLB MUT CGG REVA GVBB OBC COS KPSY Totaal
Antwerpen 340 269 2 47 1 83 37 47 833
Limburg 205 100 0 21 42 46 6 45 468
Oost-Vlaanderen 596 107 0 100 0 11 24 7 849
Vlaams-Brabant & Brussel 244 106 0 58 3 7 23 16 479
West-Vlaanderen 511 100 0 58 0 13 17 17 721
Totaal 1.896 682 2 284 46 160 107 132 3.350
% 56,60% 20,40% 0,10% 8,50% 1,40% 4,80% 3,20% 3,90% 100,00%

(Bron: INSISTO)

Gebruikte afkortingen

CLB Centra voor leerlingenbegeleiding
MUT Mutualiteiten, erkende centra voor maatschappelijk werk
CGG Erkende centra voor geestelijke gezondheidszorg
REVA Erkende centra of diensten voor revalidatie
GVVB Erkende centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze
OBC Erkende centra voor observatie, oriëntatie, medische, psychologische en pedagogische behandeling - VAPH
COS Erkende centra voor ontwikkelingsstoornissen
KPSY Kinderpsychiatrische ziekenhuizen

Wenst u graag het volledige hoofdstuk te downloaden?

Download dit hoofdstuk