Contact  |

2018

Op 25 oktober is het Jaarverslag Jeugdhulp 2018 voorgesteld. Het gaat over het vierde intersectorale jaarverslag, sinds de inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp in 2014. Ook deze editie geeft de belangrijkste feiten en cijfers weer. De registratie en analyse van cijfergegevens in de jeugdhulp wordt jaar na jaar kwalitatiever. Het blijft evenwel niet evident om heel complexe cijfergegevens uit verschillende databanken en sectoren met elkaar te koppelen om te kunnen vergelijken. Het project e-youth speelt daar op in, net als een longitudinaal onderzoek dat in een voorbereidende fase van start is gegaan in 2018. De komende jaren zullen we zo een nog beter en meer intersectoraal zicht  hebben op de jeugdhulp

Enkele opmerkelijke cijfers uit het jaarverslag 2018:

  • Pleegzorg stijgt met 8 procent
  • Stijgend bereik van de laagdrempelige jeugdhulp
  • Druk op intensieve jeugdhulp
  • Gerechtelijke jeugdhulp: aandeel verontrusting blijft hoog
  • Eén gezin, één plan
  • 60 miljoen extra

Meer weten? Lees het persbericht of bekijk het volledige jaarverslag jeugdhulp 2018.