Contact  |

Brede instap/onthaal

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Tabel 135: Aantal unieke leerlingen met de functie onthaal (alle dossiers, schooljaar 2018-2019)

Tabel 140: Aantal leerlingen per domein voor de functie samenwerking met netwerk (alle dossiers, schooljaar 2018-2019)

 

Centra algemeen welzijnswerk (CAW)

Preventieve gezinsondersteuning (PGO)

Tabel 179: Aantal kinderen met minstens één fysiek contact in preventieve gezinsondersteuning K&G 2019, per provincie (teleenheid: unieke kinderen, alle dossiers).

Tabel 180: Aantal verwijzingen vanuit preventieve gezinsondersteuning K&G naar vervolghulp RTJ in 2019, per provincie (teleenheid: aantal verwijzingen, alle dossiers).

Inloopteams

Tabel 181: Aantal unieke gezinnen met minstens één contactmoment bij een inloopteam in 2019 (teleenheid: unieke gezinnen, alle dossiers)

Tabel 182: Aantal verwijzingen vanuit 15 inloopteams naar RTJ in 2019 (teleenheid: verwijzingen)