Contact  |

Continuïteit

Cijferrapport cliëntoverleg

Cijferrapport bemiddeling

Cijferrapport rondetafels jongvolwassenen

Tabel 80/81: (ontvankelijke) aanmeldingen bemiddeling (n= bemiddelingen)

Tabel 83: aantal bemiddelingen per aanmelder en per regio (n= bemiddelingen)

Tabel 84: aanleiding tot bemiddeling per regio (n= dossiers)

Tabel 85: resultaat van de bemiddelingen per regio (n= dossiers)

Tabel 86: aantal bemiddelingen per uitkomst per regio (n= bemiddelingen)

Tabel 87: ontvankelijke aanmeldingen cliëntoverleg (n= cliëntoverleg)

Tabel 88: aantal registraties / vervolgoverleg / Cliënt- en ouderaanwezigheid / uitkomst overleg (teleenheid= cliëntoverleg)

Tabel 88B: aantal cliëntoverleg per aanmelder en per regio (n= cliëntoverleg)

Tabel 203: aantal dossiers jongvolwassenen naar geslacht en ITP

Tabel 204B: aantal dossiers jongvolwassenen naar aanmelder en ITP regio