Contact  |

Gemandateerde voorzieningen – Ondersteuningscentrum jeugdzorg

Tabel 161: Soort consultvraag per consultteam (teleenheid: consultvragen)

Tabel 162: Aantal unieke aanmeldingen OCJ per regio (teleenheid: unieke aanmeldingen) 

Tabel 163: Aantal aanmeldingen per soort aanmelder en per regio (teleenheid: aanmeldingen)

Tabel 164: Resultaat aanmelding naar regio (teleenheid: unieke aanmeldingen)

Tabel 165: Resultaat aanmelding naar soort aanmelder (teleenheid: aanmeldingen)

Tabel 166: Aantal engagementsgesprekken per uitkomst, per fase (teleenheid: engagementsgesprekken)

Tabel 167: % aantal doorverwijzingen naar het Openbaar Ministerie naar soort aanmelder en per fase in 2019