Contact  |

Gemandateerde voorzieningen – vertrouwenscentrum kindermishandeling

Tabel 192: Aantal aanmeldingen volgens type melding (teleenheid: meldingen)

Tabel 193: Aantal aanmeldingen VK regulier volgens type aanmelder (teleenheid: meldingen)

Tabel 194: Aantal unieke opgestarte mano-onderzoeken per leeftijdscategorie (teleenheid: unieke opgestarte Mano-procedures)

Tabel 195: Overzicht aanmelders VK MANO per regio (teleenheid: opgestarte mano-procedures)

Tabel 196: Overzicht resultaten van het onderzoek mano (teleenheid: resultaten mano-onderzoek)

Tabel 197: Overzicht resultaten onderzoek mano, per type aanmelder (teleenheid: resultaten mano-onderzoek)

Tabel 198: Belangrijkste problematiek volgens melder (teleenheid: opgestarte mano-procedures)

Tabel 199: Belangrijkste gediagnosticeerde problematiek volgens VK (teleenheid: opgestarte mano-procedures)

Tabel 200: Vergelijking tussen gemelde en gediagnosticeerde problematiek (teleenheid: opgestarte mano-procedures)