Contact  |

Gemeenschapsinstellingen

Tabel 69: Aantal opnames in de GI per campus (teleenheid: opnames)

Tabel 70: Gemiddelde verblijfsduur per campus (teleenheid: dagen)