Contact  |

Gerechtelijke jeugdhulp – sociale dienst jeugdrechtbank

Tabel 168: Aantal vorderingen per leeftijdscategorie en per regio (teleenheid: vorderingen)

Tabel 169: Aantal vorderingen per vorderingsgrond en per regio (teleenheid: vorderingen)

Tabel 170: Aantal unieke jongeren met een maatregelper vorderingsgrond en per regio (teleenheid: unieke jongeren)

Tabel 171: Aantal maatregelen per vorderingsgrond en per regio (teleenheid: maatregelen)