Contact  |

Intersectorale toegangspoort – jeugdhulpregie

Tabel 97: nieuwe hulpvragen in regie bij de intersectorale toegangspoort per typemodule en regio (n= unieke cliënten) 

Tabel 98: nieuwe hulpvragen voor niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in een voorziening of pleegzorg (n= unieke cliënten)

Tabel 99: nieuwe hulpvragen naar combinaties van handicap (n= unieke cliënten)

Tabel 100: nieuw opgestarte NRTJ hulp voorzieningen (n= unieke cliënten)

Tabel 101: nieuw opgestarte NRTJ hulp voorziening naar leeftijd (n= unieke cliënten)

Tabel 101: nieuw opgestarte NRTJ hulp voorziening naar leeftijd per regio (n= unieke cliënten)

Tabel 102: nieuw opgestarte NRTJ hulp voorzieningen naar gerechtelijk/vrijwillig traject (n= unieke cliënten)

Tabel 103 : nieuw opgestarte hulp in voorziening naar combinatie van handicap (n= unieke cliënten)

Tabel 104: cliënten met/zonder handicap naar sector van de nieuw opgestarte hulp (n= unieke cliënten)

Tabel 105: doorlooptijd nieuw opgestarte NRTJ hulp voorzieningen (teleenheid: unieke kinderen en jongeren en dagen)

Tabel 106: budgethoogte toegekende PAB’s (n= toegekende PAB's)

Tabel 107: toegekende PAB naar combinatie van handicap (n= toegekende PAB's)

Tabel 108: wachtenden NRTJ hulp voorzieningen en PAB (n= unieke cliënten)

Tabel 109: wachtenden NRTJ hulp voorzieningen (n= unieke cliënten)

Tabel 110: wachtenden NRTJ hulp naar leeftijd (n= unieke cliënten)

Tabel 110: wachtenden NRTJ hulp naar leeftijd  per regio (n= unieke cliënten)

Tabel 111: wachtenden NRTJ hulp voorzieningen naar combinatie van handicap (n= unieke cliënten)

Tabel 112: wachttijd wachtenden NRTJ hulp voorzieningen per sector Vlaams (teleenheid: unieke kinderen en jongeren en dagen)

Tabel 112: wachttijd wachtenden NRTJ hulp voorzieningen per sector Vlaams per regio (teleenheid: unieke kinderen en jongeren en dagen)

Tabel 113: aantal wachtenden die NRTJ hulp krijgen (n= unieke cliënten)

Tabel 114: wachtenden PAB naar leeftijd (n= unieke cliënten)

Tabel 115: wachtenden PAB naar combinatie van handicap (n= unieke cliënten)

Tabel 116: wachttijd wachtenden PAB (n= unieke cliënten en dagen)

Tabel 117: aantal wachtenden PAB die NRTJ hulp krijgen (n= unieke cliënten)

Tabel 118a: toegekende kortlopende persoonsvolgende convenanten (n= persoonsvolgende convenanten)

Tabel 118b: toegekende langlopende persoonsvolgende convenanten (n= persoonsvolgende convenanten)

Tabel 119: intersectoraal prioritair te bemiddelen hulpvragen (n= zorgplannen - cliënten)

Tabel 120: aantal prioraanvragen naar beslissing Vlaams (n= prioraanvragen)

Tabel 120: aantal prioraanvragen naar beslissing per regio (n= prioraanvragen)

Tabel 121: goedgekeurde priorvragen naar soort prioriteit Vlaams (n= priorvragen)

Tabel 121: goedgekeurde priorvragen naar soort prioriteit per regio (n= priorvragen)

Tabel 122: wachttijd van geprioriteerde hulpvragen Vlaams (n= percentage priorvragen)

Tabel 122: wachttijd van geprioriteerde hulpvragen per regio (n= percentage priorvragen)