Contact  |

Multidisciplinaire teams

Tabel 80: diagnostiek aangeleverd naar soort multidisciplinair team (MDT) (teleenheid= dossiers, alle aanvragen)