Contact  |

Probleemgebonden hulp (RTJ en NRTJ)

Hulp aan personen met een (vermoeden) van handicap (VAPH)

Tabel 141: aantal kinderen en jongeren (rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) naar leeftijd, provincie

Tabel 142: aantal kinderen en jongeren (rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) naar geslacht, provincie

tabel 143/144/145/146/147: aantal kinderen en jongeren (rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) opgedeeld naar verblijf, provincie

tabel 151: aantal ondersteunde kinderen en jongeren door een MFC naar leeftijd, provincie

tabel 152: aantal ondersteunde kinderen en jongeren door een MFC naar geslacht, provincie

Tabel 157: aantal actieve budgethouders PAB op 31/12

Tabel 158: aantal actieve budgethouders PAB op 31/12 naar geslacht

tabel 160: aantal minderjarigen met een positieve IMB beslissing naar leeftijd, provincie

tabel 161: aantal minderjarigen met een positieve IMB beslissing naar geslacht, provincie

 

Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG)

tabel 171: Aantal kinderen en jongeren naar leeftijd voor een centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Tabel 172: Aanmelder per zorgperiode en leeftijd voor een centrum geestelijke gezondheidszorg

Tabel 177a: Aanmeldingsreden naar geslacht bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Tabel 177b: Top 5 aanmeldingsredenen per leeftijd bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Tabel 178a: Wachttijd tussen eerste aanmelding en intake

Tabel 178b: Wachttijd tussen intake en opstart begeleiding

 

Centra algemeen welzijnswerk (CAW)

Tabel 130: Aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een CAW volgens geslacht per regio (teleenheid dossiers, alle begeleidingen

Tabel 131: Aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een CAW, per leeftijdscategorie (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

Tabel 131: Aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een CAW, per leeftijdscategorie en regio (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

Tabel 132: Aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een CAW per functie per provincie (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

Tabel 133: Aantal kinderen en jongeren in begeleiding bij een CAW per clustermodule (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

Tabel 138: Aantal jeugdhulpverlaters ondersteund en geholpen bij het CAW met extra middelen (teleenheid dossiers, alle begeleidingen)

 

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

Tabel 183: Leeftijd unieke minderjarigen in mobiele begeleiding (teleenheid: unieke minderjarigen, alle dossiers)

Tabel 184: Aantal unieke gezinnen per typemodule in mobiele begeleiding (lopende in 2019) (teleenheid: unieke gezinnen)

Tabel 185: Gemiddelde begeleidingsduur per afgeronde typemodule mobiele begeleiding (teleenheid: dagen)

Tabel 186: Leeftijd unieke minderjarigen in pedagogisch trainingsaanbod, per leeftijdscategorie (teleenheid: unieke minderjarigen, alle dossiers)

Tabel 187: Aantal unieke gezinnen per typemodule pedagogische training (teleenheid: unieke gezinnen, alle dossiers)

Tabel 188: Gemiddelde begeleidingsduur per afgeronde typemodule pedagogische training (teleenheid: dagen)

Tabel 189: Aantal unieke minderjarigen in ambulante dagopvang, per leeftijdscategorie (teleenheid: unieke minderjarigen, alle dossiers)

Tabel 190: Aantal unieke minderjarigen in zeer korte residentiële opvang, per leeftijdscategorie (teleenheid: unieke minderjarigen, alle dossiers)

Tabel 201: Aantal unieke cliënten in lang residentieel aanbod, per leeftijdscategorie (teleenheid: unieke cliënten, alle dossiers)

 

Organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ)

Tabel 3: Aantal dossiers en aantal unieke cliënten OVBJ (RTJ en NRTJ) (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)

Tabel 7.1: Aantal RTJ-aanmeldingen voor OVBJ met verblijf naar organisatietype, provincie en aanmelder

Tabel 7.2: Aantal RTJ-aanmeldingen voor OVBJ zonder verblijf naar organisatietype, provincie en aanmelder

 

Pleegzorg

Tabel 10: Aantal cliënten met actieve pleegzorg op 31/12/2019 (RTJ en NRTJ) (teleenheid: unieke cliënten)

Tabel 11: Aantal dossiers en aantal unieke cliënten pleegzorg (RTJ en NRTJ) (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)

Tabel 15: Aantal RTJ-aanmeldingen voor pleegzorg naar organisatietype, provincie en aanmelder

Tabel 24: Aantal RTJ-aanmeldingen voor pleegzorg naar organisatietype, provincie en aanmelder (teleenheid, alle aanmeldingen)

 

Centra voor integrale gezinszorg (CIG)

Tabel 20: Aantal dossiers en aantal unieke cliënten CIG (RTJ en NRTJ) (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)

 

Onthaal- oriëntatie- en observatiecentra (OOOC)

Tabel 49: Aantal dossiers en aantal unieke cliënten OOOC (RTJ en NRTJ) (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)

Tabel x: Aantal RTJ-aanmeldingen voor OOOC naar organisatietype, provincie en aanmelder (teleenheid: aantal aanmeldingen)

 

Crisishulp aan Huis (CAH)

Tabel 58: Aantal dossiers en aantal unieke cliënten CAH (teleenheid: dossiers, unieke cliënten)

Tabel x: Aantal RTJ-aanmeldingen voor crisishulp aan huis (CAH) naar organisatietype, provincie en aanmelder (teleenheid: aantal aanmeldingen)