Contact  |

Centraal aanmeldpunt

In 2018 heeft het centraal aanmeldpunt CAP een grondige transformatie ondergaan. Er is beslist om de toepassing – die tot dan niet gekoppeld was aan één van de informaticasystemen – te integreren in Domino, de gebruikerstoepassing waar ook alle consulenten (de voornaamste gebruikers van CAP) dagelijks mee werken.

Deze migratie zorgt voor heel wat voordelen. Zo is het systeem nu een stuk gebruiksvriendelijker voor consulenten, kunnen ze zelf hun aanvragen uit het systeem halen, kunnen ze aanduiden of hun jongere in een voorziening zit en deze makkelijk invullen en zijn heel wat uitvallijsten gecreëerd waardoor verwijzers snel en makkelijk zaken kunnen invullen.

Deze beweging leidt er echter toe dat er nog geen betrouwbare cijfers voor 2018 zijn.