Contact  |

Gerechtelijke jeugdhulp – sociale dienst jeugdrechtbank

Wie zijn ze?

Referentietabel 168: aantal vorderingen per leeftijdscategorie en per regio (teleenheid: vorderingen) (Bron: Domino)

Referentietabel 168: aantal vorderingen per leeftijdscategorie en per regio
(teleenheid: vorderingen) (Bron: Domino)

De instroom bij de sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) is in 2018 opnieuw gestegen. Er stromen 5.091 jongeren in, een stijging van 5% t.o.v. 2017.

Naar leeftijd zijn, in tegenstelling met het OCJ-publiek, de meeste minderjarigen ouder dan 12 jaar.

De stijging van de instroom is te zien in alle leeftijdsgroepen, in lijn met de algemene stijging.

De leeftijdscategorie 0-5 jaar kent met 1.141 kinderen procentueel de grootste stijging (+6% t.o.v. 2017: n=1.073).

Voor de kinderen van 0-3 jaar is er over de hele lijn een stijging:

  • 23% (n=819) van alle vorderingen VOS (2017: n=769).
  • 20% (n=555) van alle vorderingen VOS via GV (2017: n=537).
  • 37% (n=264) van alle hoogdringendheden (2017: n=232).

Wat krijgen ze?

Referentietabel 169: aantal vorderingen per vorderingsgrond teleenheid: vorderingen) (Bron: Domino)

Referentietabel 169: aantal vorderingen per vorderingsgrond
teleenheid: vorderingen) (Bron: Domino)

Meer dan de helft van de vorderingen in 2018 is voor minderjarigen in een verontrustende situatie die worden aangemeld via de gemandateerde voorzieningen (VOS via GV) (n=2.818). Dit is een stijging van 2% t.o.v. 2017 (n=2.754).

De vorderingen VOS hoogdringendheid (n=713) zijn met 17% gestegen t.o.v. 2017 (n=611).

De stijging van het aantal vorderingen MOF (n=1.560) bedraagt 5% t.o.v. 2017 (n=1.490) en is in lijn met de algemene stijging. De verhouding van 30% MOF in het geheel van het aantal vorderingen blijft zo stabiel overheen de jaren.

Referentietabel 170: aantal jongeren met een maatregel in 2018 per vorderingsgrond (teleenheid: unieke jongeren) (Bron: Domino)

Referentietabel 170: aantal jongeren met een maatregel in 2018 per vorderingsgrond
(teleenheid: unieke jongeren) (Bron: Domino)

De grafiek toont het aantal minderjarigen met een maatregel per vorderingsgrond. In 2018 gaat het over 16.807 minderjarigen.

Het gaat niet enkel over minderjarigen die zijn ingestroomd, maar over alle minderjarigen begeleid door de sociale dienst met een maatregel in 2018.

De grafiek toont aan dat het aantal unieke minderjarigen met een maatregel in het kader van een VOS-vordering het grootste is: het unieke aantal jongeren met een maatregel in kader van hoogdringendheid is het sterkst gestegen (+18% t.o.v. 2017 (n=845)).

In zijn totaliteit is het aantal minderjarigen met een maatregel ten opzichte van 2017 gestegen. Deze stijging is vooral te merken binnen de ‘VOS via GV’ categorie. Hun aantal stijgt van 14.102 naar 14.456.

Bekijk de vergelijkende tabellen met vorig jaar