Contact  |

Multidisciplinaire teams

Wie zijn ze?

Voor aanvragen naar VAPH-jeugdhulpverlening bij de intersectorale toegangspoort of voor verlengingen van lopende VAPH-jeugdhulpverlening - waarbij nieuwe diagnostiek nodig is of zorgverzwaring wordt gevraagd -, moet steeds een multidisciplinair team (MDT) worden betrokken.

Erkende MDT’s kunnen minderjarigen aanmelden bij de intersectorale toegangspoort. Ook staan ze in voor de aanlevering van diagnostiek. De MDT’s moeten tot slot ook een indicatievoorstel doen waardoor de aanvraag sneller behandeld kan worden door de toegangspoort.

Wat krijgen ze?

In 2018 zijn de MDT’s voor 3.595 dossiers vergoed voor het aanleveren van diagnostiek (2017: 3.350 keer) in functie van aanvragen niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen het VAPH. Dat betekent niet dat zij voor al die dossiers ook zelf de aanmelder zijn bij de intersectorale toegangspoort.

Gegevens over het aantal MDT’s die een aanvraag indienen bij de toegangspoort, staan bij het deel over de intersectorale toegangspoort.  

Het vaakst is beroep gedaan op de CLB (55,5%. In 2017: 56,6%). Zij worden, net zoals in 2017, gevolgd door de mutualiteiten (20,1%. In 2017: 20,4%) en de revalidatiecentra (10,4%. In 2017: 8,5%).

Referentietabel 80: diagnostiek aangeleverd naar soort MDT (teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

Referentietabel 80: diagnostiek aangeleverd naar soort MDT
(teleenheid: dossiers) (Bron: INSISTO)

MUT: Mutualiteiten
CGG: Centra Geestelijke Gezondheidszorg
REVA: Revalidatiecentra
GVBB: Erkende Centra Gespecialiseerde Voorlichting Beroepskeuze
OBC: Observatie- en behandelcentra
COS: Centra voor ontwikkelingsstoornissen
KPSY: Kinderpsychiatrie

Bekijk de vergelijkende tabellen met vorig jaar