Contact  |

Toegang tot hulp

Hoe krijgen jongeren toegang tot bepaalde vormen van jeugdhulp?

Een heel deel van de jeugdhulp is rechtstreeks toegankelijk, de cliënt kan zelf aanmelden bij de organisatie waar hij/zij geholpen wil worden.

Er is echter ook hulp waarvoor de overheid de toegang reguleert. Zo is er de intersectorale toegangspoort die vragen voor niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp beheert. Wanneer er een acute nood is aan crisishulp, kan het crisismeldpunt gebeld worden dat verder helpt en wanneer nodig toegang tot het crisisnetwerk organiseert. Voor de gemeenschapsinstellingen loopt de toegang voor de jeugdrechter of consulent sociale dienst jeugdrechtbank via het centraal aanmeldpunt (CAP).

De overheid probeert ook de toegang tot hulp te faciliteren wanneer er sprake is van verontrusting. Een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) kan in situaties van maatschappelijke noodzaak cliënten motiveren om hulp te zoeken en hen hierin ondersteunen. Een sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) kan de jeugdrechter adviseren met betrekking tot het opstarten van gedwongen jeugdhulp.

Onderstaande grafiek toont het aantal unieke minderjarigen dat in 2019 bij deze diensten werd aangemeld. Een minderjarige kan bij meerdere diensten zijn aangemeld.

(Noot: beweeg met je cursor over de balkjes om de exacte waarden weer te geven)

Toegang tot bepaalde vormen van jeugdhulp

Bronnen:
Intersectorale toegangspoort: INSISTO, crisismeldpunt: INSISTO, CAP voor GI: DOMINO, OCJ en SDJ: DOMINO, VK MANO: registratiesysteem VK