Contact  |

1. Vermaatschappelijking

De eerste doelstelling is de vermaatschappelijking van de jeugdhulp waarbij de eigen kracht en het netwerk ingeschakeld wordt met als doel de instroom in de hulpverlening indien mogelijk te vermijden. Volgens het subsidiariteitsprincipe probeert men hulpverlening met een hoog ingrijpend karakter enkel te installeren wanneer er echt behoefte aan is.

Illustraties 2019:

  • Na tien jaar als Kinderrechtencommissaris, werd Bruno Vanobbergen op 1 maart 2019 algemeen directeur van het agentschap Opgroeien. Het recht van kinderen en jongeren om kansrijk op te groeien staat voor hem centraal. “Daarvoor moeten we de jeugdhulp normaliseren en vertrekken vanuit de kracht en het netwerk van gezinnen.”
  • De hele samenleving is verantwoordelijk om álle kinderen en jongeren een waardevolle vrije tijd te bezorgen, zegt Fréderique Loones van De Ambrassade. Die probeert een brug te slaan tussen jeugdwerk en jeugdhulp, met het project Maak tijd vrij”.