Contact  |

6. Participatie

De zesde doelstelling zet de participatie van de minderjarigen en hun context in de verf, zowel op het niveau van de individuele casus en van de voorziening als van het structurele beleid.

Illustraties 2019:

  • In de gemeenschapsinstellingen is participatie extra belangrijk, vertelt beleidsmedewerker Bert Ducatteeuw, van de afdeling Gemeenschapsinstellingen (Opgroeien). “Vanuit de geslotenheid willen we vooral kansen creëren voor onze jongeren, en daarvoor is het cruciaal om met hen te spreken en actief naar hen te luisteren.”

  • Om meer participatie mogelijk te maken, is een vertrouwenspersoon voor veel jongeren in de jeugdhulp cruciaal. Maar iemand vinden is niet altijd evident. Vzw Lus helpt jongeren hierbij, vertelt Skrolan Hugens.

  • Participatie is een evidentie voor Cachet vzw, een organisatie voor en door jongeren met ervaring in de jeugdhulp. In 2019 werkten zij aan het project Take Care, dat peilt naar de ervaringen van jongeren met geestelijke gezondheidszorg. Roel Reubens geeft tekst en uitleg.