Contact  |

3. Continuïteit

De derde doelstelling streeft flexibiliteit en continuïteit na in een hulpverleningstraject met zo weinig mogelijk breuken voor het kind of de jongere.

Illustraties 2020:

Soms maakt een onafhankelijke derde het verschil bij een conflict of als de hulpverlening vastloopt of niet opgestart geraakt. In zulke gevallen kan een bemiddelaar zoals Inne Maes de weg vrijmaken. “De tijd nemen om naar elkaar te luisteren zorgt sowieso al voor opluchting, nog los van het verdere resultaat van de bemiddeling.”