Contact  |

4. Verontrusting

Volgens de vierde doelstelling moet iedere actor binnen de jeugdhulp verontrusting kunnen herkennen en er gepast mee kunnen omgaan; dit moet gezien worden als een gedeelde verantwoordelijkheid, ondersteund door de gemandateerde voorzieningen; de ondersteuningscenta jeugdzorg (OCJ) en de vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK).

Illustraties 2020:

  • Doen wat je zegt! De ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) zetten zelf actief de benaderingswijze van Signs of Safety in bij de aanpak van hun dossiers. Het zorgt voor meer verbinding en gedragen beslissingen, getuigen MDO-ondersteuner Iris De Boeck en consulente en Signs of Safety ondersteuner Kate Buckinx bij het OCJ in Antwerpen. ‘Dank u team’
     
  • Het waren spannende maanden voor de meisjes en het team van JEZ11 in Ieper. Een spiksplinternieuw gebouw en een uitbreiding met een extra leefgroep. Indirect het gevolg van het nieuwe jeugddelinquentiedecreet. De gemeenschapsinstellingen zullen zich focussen op jonge delictplegers waardoor jongeren in verontrusting met een zware rugzak nu quasi exclusief worden begeleid door private voorzieningen. Sofie Ducatteeuw, verantwoordelijke van JEZ11, licht toe.