Contact  |

Signs of Safety, ook voor teams een interne wegwijzer

Kate Buckinx (OCJ) en Iris De Boeck (MDO) over hoe de procesteams tot betere gedeelde besluitvorming leiden

Doen wat je zegt! De ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) zetten zelf actief de benaderingswijze van Signs of Safety in bij de aanpak van hun dossiers. Het zorgt voor meer verbinding en gedragen beslissingen, getuigen consulente en Signs of Safety ondersteuner Kate Buckinx en MDO-ondersteuner Iris De Boeck bij het OCJ in Antwerpen. ‘Dank u team’

kate en iris