Contact  |

7. Integrale aanpak

De 7de en laatste doelstelling streeft een integrale aanpak van de jeugdhulp na. Het decreet stelt als algemeen principe een betere samenwerking en afstemming van alle actoren in de jeugdhulp voor, over de muren van bestaande structuren en sectoren heen. Die intersectorale aanpak loopt als rode draad doorheen alle andere doelstellingen.

Illustraties 2020:

In Nederland hebben ze er al ruime ervaring mee, in Vlaanderen is het net opgestart: een gezamenlijke uithuisplaatsing van ouders én kinderen. ‘Het is een unieke samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp’, licht Lore Vanneste, beleidsmedewerker bij Opgroeien, toe. In Vlaanderen zijn twee centra voor integrale gezinszorg (CIG) er al mee aan de slag.