Contact  |

1 Gezin, 1 Plan

Om meer en sneller beschikbare jeugdhulp te krijgen riep de Vlaamse overheid jeugdhulporganisaties, diverse actoren en lokale besturen op om een samenwerkingsverband te vormen. Elk samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks extra middelen om de doelstellingen van de oproep waar te maken. In 2021 zijn de werkingsgebieden van '1 Gezin, 1 Plan' uitgebreid tot een gebiedsdekkende werking voor heel Vlaanderen en Brussel. Dit ging gepaard met een uitbreiding van 9 miljoen EURO en heeft geleid tot de uitbreiding van de bestaande samenwerkingsverbanden en de opstart van twee nieuwe samenwerkingsverbanden (regio Noord-West-Vlaanderen en regio Zuid-Limburg).

 

kaartje 1 gezin 1 plan

Met deze middelen zorgen zij voor een snel en flexibel aanbod dat wordt ingezet wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet dadelijk beschikbaar zijn (denk aan contextbegeleiding, psychologische hulp, begeleiding door het CAW, pedagogische en/of mobiele begeleiding door een CKG, begeleiding door een VAPH-voorziening, …) en de jongere of het gezin niet kunnen wachten op hulp. Wanneer verschillende organisaties met dezelfde jongere of hetzelfde gezin werken maken zij één gezamenlijk plan samen met de jongere of het gezin.

In de loop van 2021 zijn de zestien samenwerkingsverbanden gestart/uitgebreid. Voorzieningen in de jeugdhulp, voorzieningen voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor leerlingenbegeleiding en lokale besturen werken samen aan een afgestemde rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De focus ligt daarbij op het snel in gang zetten van de nodige ondersteuning, afgestemd in een zeer operationeel samenwerkingsverband dat gebiedsdekkend werkt voor Vlaanderen en Brussel.

Elk samenwerkingsverband bouwt een teamwerking uit, samengesteld uit vaak ervaren medewerkers van de participerende organisaties. Deze nieuwe teams vullen de ontbrekende schakel in tussen basisvoorzieningen en het regionale aanbod voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Zij garanderen allen een eerste interventie binnen de maand en een integrale aanpak: alle levensdomeinen van het kind, de jongere, het gezin worden bevraagd en desgewenst meegenomen in de begeleiding.

Elke actor die betrokken is op het kind, de jongere en het gezin, staat mee in voor de continuïteit van de jeugdhulp en vertrekt van het principe ‘1 gezin = 1 plan’. Dat plan wordt opgebouwd vanuit de vragen, krachten en het netwerk van het gezin, het kind of de jongere.

Hieronder het aantal aanmeldingen per samenwerkingsverband voor 2021. Let wel: gezien de uitbreidingsfase is niet elk samenwerkingsverband op hetzelfde moment en op dezelfde manier opgestart, wat de verschillen verklaart. Ook niet elk gebied is even groot.
Ter indicatie: in totaal kregen deze samenwerkingsverbanden 7.782 aanmeldingen. (in 2020 waren er dit 4.313, met die nuancering dat in 2020 dit concept nog niet volledig in heel Vlaanderen was uitgerold).

Aantal aanmeldingen per samenwerkingsverband 1G1P (2021)

Ter info geven we hier ook de cijfers mee van 2020, met die nuance dat de regio's ondertussen zijn uitgebreid en hertekend. Een vergelijking met de cijfers 2021 is dus niet te maken.

 

Aantal aanmeldingen per samenwerkingsverband 1G1P (2020)