Contact  |

Terugblik op 2019

2019 was ook voor de jeugdhulp in Vlaanderen een boeiend jaar vol nieuwe initiatieven en projecten. We blikken hier thematisch terug en kijken al even vooruit.
Als kapstok nemen we de zeven doelstellingen van het decreet integrale jeugdhulp (zie ook 'over jeugdhulp'). Bij iedere doelstelling kan je een korte inleiding vinden met telkens een paar interviews of reportages als illustratie van hoe we deze doelstelling hebben ingevuld.
Nieuw is ook decreet jeugddelinquentie dat in september 2019 van start is gegaan. Een interview over de gemeenschapsinstellingen en reportage over het positief project duiden deze nieuwe ontwikkelingen.
Tenslotte kijken we ook terug op enkele ad-hoc thema's die het afgelopen jaar vaak in de actualiteit aan bod kwamen.