Contact  |

3. Continuïteit

De derde doelstelling streeft flexibiliteit en continuïteit na in een hulpverleningstraject met zo weinig mogelijk breuken voor het kind of de jongere.

Illustraties 2019:

  • Als het over continuïteit in de jeugdhulp gaat, denken we meestal aan trajecten die naadloos in elkaar overgaan. Maar ook relationele continuïteit is cruciaal voor jongeren, zeggen Nele Van Nevel en Vanessa Loones, regionale medewerkers van de afdeling Continuïteit en toegang (Opgroeien) in West-Vlaanderen.

  • In april 2019 organiseerde Opgroeien een conferentie over opgroeien en ontwikkelingstrajecten. “Continuïteit liep als een rode draad doorheen die dag”, vertelt Klaartje Cops beleidsmedewerker van de afdeling Continuïteit en toegang, bij Opgroeien.

  • Om te voorkomen dat men jongeren uit de jeugdhulp uit het oog verliest wanneer ze meerderjarig worden, lanceerde CAW een module speciaal voor jeugdhulpverlaters, vertelt Shari Robijns van het CAW Halle-Vilvoorde.

  • Veel jongeren met een handicap hebben een hoge ondersteuningsnood. Voor hen is zorgcontinuïteit zeer belangrijk. Dankzij het persoonsvolgend budget na jeugdhulp kunnen we vermijden dat bij deze kwetsbare groep ongewenste breuken ontstaan als ze meerderjarig worden, legt Sharon Kampil van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) uit.

  • Het decreet integrale jeugdhulp voorziet in een aantal instrumenten om continuïteit te bevorderen, zoals cliëntoverleg en bemiddeling. Sinds een aantal jaren worden ook via rondetafels breuken tussen jeugdhulp en volwassenhulp zo veel mogelijk vermeden