Contact  |

4. Verontrusting

Volgens de vierde doelstelling moet iedere actor binnen de jeugdhulp verontrusting kunnen herkennen en er gepast mee kunnen omgaan; dit moet gezien worden als een gedeelde verantwoordelijkheid, ondersteund door de gemandateerde voorzieningen; de ondersteuningscenta jeugdzorg (OCJ) en de vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK).

Illustraties 2019:

  • In verontrustende opvoedingssituaties wordt al enkele jaren met “Signs of Safety” gewerkt. In 2019 werd het project hierrond afgesloten, maar het hoofdstuk zeker niet, vertelt beleidsmedewerker Nele Haedens, van de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank (Opgroeien).
  • In de zorg voor volwassenen is het belangrijk dat hulpverleners altijd peilen of er ook kinderen betrokken zijn en hoe het met hen gaat. Die 'kindreflex' werd in 2019 uitgerold in de geestelijke gezondheidszorg en wordt nu uitgebreid naar andere sectoren, vertelt Tim Stroobants, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.