Contact  |

5. Crisisjeugdhulp

Een vijfde doelstelling beoogt een subsidiair aanbod van crisisjeugdhulp, waarbij de inzet van het crisisnetwerk steeds enkel in noodzaak en tijdelijk moet zijn.

Illustratie 2019:

  • De crisisjeugdhulp kreeg in 2019 extra middelen. Die zijn vooral geïnvesteerd in extra crisisverblijf, vertelt Stijn Beirens, beleidsmedewerker van de afdeling Continuïteit en toegang (Opgroeien).

De crisismeldpunten ontvangen 7/7 24/24 crisisvragen van professionelen en cliënten. In de eerste plaats bieden ze telefonisch consult, indien nodig kunnen ze ook zelf een interventie opstarten. Wanneer specifieke crisisjeugdhulp noodzakelijk is, zoeken ze geschikte hulp in het crisisnetwerk.  

Bij de crisismeldpunten zien we dat het aantal vragen tussen 2017 en 2019 stijgen met 17 procent.

Het uniek aantal kinderen en jongeren waarvoor hulp is opgestart stijgt naar 2.223, een stijging met 8,4 procent in vergelijking met 2017. Het aanbod volzet was in 2017, het startjaar van de registratie in Insisto, een onderschatting van de reële situatie. Vanaf 2018 wordt er beter geregistreerd en in 2019 zagen we een lichte daling met 6%. 

Crisisjeugdhulp: consult: aantal aanmeldingen; dispatch en aanbod: aantal unieke jongeren;

De hulp die opgestart is voor 2.223 kinderen en jongeren kan opgesplitst worden in crisisverblijf, interventie, crisisbegeleiding, crisishulp aan huis en crisispleegzorg.
De opvallendste stijging is er voor crisisbegeleiding. Dit heeft te maken met de uitbreidingsronde die er geweest is, waarbij er extra werd ingezet op verblijf in combinatie met crisisbegeleiding en crisisbegeleiding op zich.

Opgestarte crisisjeugdhulp

Bron: Insisto

Meer weten over crisisjeugdhulp? Klik hier