Contact  |

7. Integrale aanpak

De 7de en laatste doelstelling streeft een integrale aanpak van de jeugdhulp na. Het decreet stelt als algemeen principe een betere samenwerking en afstemming van alle actoren in de jeugdhulp voor, over de muren van bestaande structuren en sectoren heen. Die intersectorale aanpak loopt als rode draad doorheen alle andere doelstellingen.

Illustraties 2019:

  • Hoe blikt Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien, terug op de integrale jeugdhulp in 2019?  “De fusie tussen Jongerenwelzijn en Kind en Gezin was een logische stap. Vanuit Opgroeien kunnen we nog meer bruggen slaan en onze rol volledig vervullen: kansen geven aan álle kinderen en jongeren.”