Contact  |

Gemeenschapsinstellingen in verandering

Op 1 september 2019 trad het nieuwe jeugddelinquentiedecreet gefaseerd in werking. Centraal staat een herstelgerichte en constructieve benadering. In eerste instantie krijgen de parketten en jeugdrechters meer mogelijkheden om vernieuwende ambulante maatregelen op te leggen, waarbij ook de thuiscontext betrokken kan worden. Jongeren kunnen zelf ook, onder begeleiding, een positief project voorstellen als reactie en om de schade te herstellen. Gesloten opvang is de allerlaatste optie.

Afdelingshoofd Magda Massoels geeft tekst en uitleg bij het nieuwe decreet dat ook een impact heeft op de werking van de gemeenschapsinstellingen.