Contact  |

Terugblik op 2020 en 2021

2020 en 2021 waren ook voor de jeugdhulp in Vlaanderen bijzondere jaren dat zwaar getekend werd door corona. Toch ook een jaar vol nieuwe initiatieven en projecten. We blikken hier thematisch terug en kijken al even vooruit.
Als kapstok nemen we de zeven doelstellingen van het decreet integrale jeugdhulp (zie ook 'over jeugdhulp'). Bij iedere doelstelling kan je een korte inleiding vinden met telkens een paar interviews of reportages als illustratie van hoe we deze doelstelling hebben ingevuld. Sinds september 2019 is ook het nieuwe decreet rond jeugddelinquentie van kracht, met bijvoorbeeld het positief project als nieuwe mogelijkheid voor jongeren.
Tenslotte kijken we ook terug op enkele ad-hoc thema's die de afgelopen jaren vaak in de actualiteit aan bod kwamen.