Contact  |

2. Tijdige toegang

De tweede doelstelling heeft een goed functioneren voor ogen van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en (o.a. door de intersectorale toegangspoort) een betere toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke (NRTJ) hulp.

Illustraties 2020:

Zorggarantie voor jonge kinderen is een cruciaal onderdeel van de jeugdhulp. Casemanager Ines Dirkx (CKG Molenberg) blikt terug op een specifiek dossier waarbij snel werd ingespeeld op de noden van een pril gezin, om uithuisplaatsing te vermijden.

Hoe ervaren kinderen, jongeren en hun gezinnen nu zelf hun jeugdhulp? Bekijk hier hun getuigenissen (video): https://www.jeugdhulp.be/actua/in-beeld