Contact  |

“We kunnen snel schakelen en ‘out of the box’ werken”

Hoe verloopt zorggarantie jonge kinderen nu in de praktijk?

Zorggarantie voor jonge kinderen is een cruciaal onderdeel van de jeugdhulp. Casemanager Ines Dirkx (CKG Molenberg) blikt terug op een specifiek dossier waarbij snel werd ingespeeld op de noden van een pril gezin, om uithuisplaatsing te vermijden.

Ines Dirkx, CKG Molenberg