Contact  |

6. Participatie

De zesde doelstelling zet de participatie van de minderjarigen en hun context in de verf, zowel op het niveau van de individuele casus en van de voorziening als van het structurele beleid.

Illustraties 2020:

Het is soms lastig om alle stappen in de jeugdhulp alleen te zetten. Vaak ondersteunen ouders hun kind daarbij maar dat is niet altijd mogelijk. Elk kind en jongere die jeugdhulp krijgt, heeft recht op steun en bijstand van een vertrouwenspersoon. Isabel Liekens getuigt: 'Alles wat je doet, hoe klein ook, maakt een verschil.'

Eén van de jongeren die het jaarverslag van 2019 een gezicht gaf, is Esmée (21). In oktober vorig jaar deelde ze haar verhaal op VRT NWS. Na een tussenstop bij een pleeggezin en twee voorzieningen, woonde Esmée opnieuw bij haar ouders en had ze plannen om alleen te gaan wonen. Meer dan een half jaar later vertelt ze waar het leven haar intussen bracht.