Contact  |

Vertrouwenspersoon Isabel: elk kind en elke jongere heeft het recht om goed omringd te zijn

"Alles wat je doet, hoe klein ook, maakt een verschil"

Het is soms lastig om alle stappen in de jeugdhulp alleen te zetten. Vaak ondersteunen ouders hun kind daarbij maar dat is niet altijd mogelijk. Elk kind en jongere die jeugdhulp krijgt, heeft recht op steun en bijstand van een vertrouwenspersoon. 

Isabel Liekens