Contact  |

De voorbije jaren bewoog er heel wat in de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap. Het aanbod werd flexibeler en laagdrempeliger, maar de eindmeet is nog niet in zicht.

“Kinderen en jongeren met een handicap meer autonomie, meer participatiekansen en een betere kwaliteit van leven geven, dat is het streefdoel”, zegt James Van Casteren, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.