Contact  |

Bij globale individuele ondersteuning van jonge kinderen zijn alle partners gelijkwaardig, met de ouders als belangrijkste schakel

Erik Buelens, algemeen directeur Het Raster, aanbieder globale individuele ondersteuning; Kathleen Spaerkeer, coördinator Expertisenetwerk type 4; Elke Dehouwer, inclusiecoach Centrum voor Inclusieve Kinderopvang Geel

Om jonge kinderen met een (vermoeden van) handicap een goede inclusieve start te geven, is ondersteuning op maat bij scharniermomenten, zoals de eerste keer naar de kinderopvang of de overstap van de kleuterschool naar de lagere school, cruciaal. Sinds eind 2019 slaan VAPH-diensten, kinderopvang en onderwijs de handen in elkaar om die overgangsmomenten te vergemakkelijken. Enkele betrokkenen van het eerste uur vertellen over hun ervaringen.

kind met handicap stockfoto