Contact  |

Sterke verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs

Nele Anciaux (coördinator lerend netwerk) en Eva Trogh (coördinator STS) lichten lerend netwerk Brussel toe

Sterkere verbindingen opzetten tussen jeugdhulp en onderwijs om de schoolkansen van kwetsbare kinderen en jongeren te verhogen. Dat is het opzet van de lerende netwerken die sinds september 2020 per regio zijn opgestart, in tandem met ‘Samen tegen Schooluitval’ (STS). Ook in Brussel is dit meer dan welkom, zijn Nele Anciaux (coördinator lerend netwerk) en Eva Trogh (coördinator STS) enthousiast. “Meer verbinding en communicatie zorgen voor meer begrip en zo verloopt de samenwerking op het terrein veel vlotter.”

Kind aan het leren