Contact  |

1 Gezin, 1 Plan

Om meer en sneller beschikbare jeugdhulp te krijgen riep de Vlaamse overheid jeugdhulporganisaties, diverse actoren en lokale besturen op om in 15 afgebakende gebieden een samenwerkingsverband te vormen. Elk samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks extra middelen om de doelstellingen van de oproep waar te maken. 

Met deze middelen zorgen zij voor een snel en flexibel aanbod dat wordt ingezet wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet dadelijk beschikbaar zijn (denk aan contextbegeleiding, psychologische hulp, begeleiding door het CAW, pedagogische en/of mobiele begeleiding door een CKG, begeleiding door een VAPH-voorziening, …) en de jongere of het gezin niet kunnen wachten op hulp. Wanneer verschillende organisaties met dezelfde jongere of hetzelfde gezin werken maken zij één gezamenlijk plan samen met de jongere of het gezin.

In 2020 zijn er vijftien samenwerkingsverbanden opgestart. In 2021 wordt dit verder uitgebouwd en gebiedsdekkend gemaakt voor heel Vlaanderen.’

 

oud kaartje

 

Tussen september 2018 en maart 2019 zijn de vijftien samenwerkingsverbanden gestart. Voorzieningen in de jeugdhulp, voorzieningen voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor leerlingenbegeleiding en lokale besturen werken samen aan een afgestemde rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De focus ligt daarbij op het snel in gang zetten van de nodige ondersteuning, afgestemd in een zeer operationeel samenwerkingsverband dat werkt in een afgebakend gebied van 200.000 à 250.000 inwoners.

Elk samenwerkingsverband bouwt een teamwerking uit, samengesteld uit vaak ervaren medewerkers van de participerende organisaties. Deze nieuwe teams vullen de ontbrekende schakel in tussen basisvoorzieningen en het regionale aanbod voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Zij garanderen allen een eerste interventie binnen de maand en een integrale aanpak: alle levensdomeinen van het kind, de jongere, het gezin worden bevraagd en desgewenst meegenomen in de begeleiding.

Elke actor die betrokken is op het kind, de jongere en het gezin, staat mee in voor de continuïteit van de jeugdhulp en vertrekt van het principe ‘1 gezin = 1 plan’. Dat plan wordt opgebouwd vanuit de vragen, krachten en het netwerk van het gezin, het kind of de jongere.

Hieronder het aantal aanmeldingen per samenwerkingsverband voor 2020. Let wel: gezien de opstartfase is niet elk samenwerkingsverband op hetzelfde moment en op dezelfde manier opgestart, wat de verschillen verklaart. 

Aantal aanmeldingen per samenwerkingsverband 1G1P (2020)