Contact  |

Complexe trajecten

Loopt een traject in de jeugdhulp heel moeilijk, dreigt er een blokkering of zijn er heel veel problematieken die samen komen, dan heeft jeugdhulpregie, een onderdeel van Opgroeien, een aantal mogelijkheden om te deblokkeren en zorg op maat te installeren voor deze jongeren met een complexe problematiek, eventueel met eventueel bijkomende financiering.

Het gaat onder meer escalatie naar de hoogste prioriteit (fase 3); de intersectorale prioritaire hulpvragen (IPH); de persoonsvolgende convenanten (pvc) en de intersectorale zorgnetwerken. Bij de intersectorale prioritaire hulpvragen (IPH) zien we een opvallende stijging van 334 in 2020 naar 443 in 2021.

Deblokkering complexe trajecten