Contact  |

Specifieke Acties en Internaten

Specifieke Acties (SA) en Internaten

In bepaalde specifieke situaties kan een jongere financiële ondersteuning krijgen om een meer ingrijpende jeugdhulpverlening te vermijden. Via de toegangspoort kan een specifieke actie (SA), waaraan een budget is gekoppeld, aangevraagd worden.

Die specifieke actie dient voor de versterking van de draagkracht van de minderjarige en zijn nabije omgeving. Het is dus een pedagogische maatregel ter ondersteuning van het gezin.

De uitvoering van de specifieke acties wordt toevertrouwd aan hulp-, zorg- en dienstverleners die professioneel betrokken zijn bij het welzijn van de jongere.

In de overgrote meerderheid van de situaties gaat om een financiële bijdrage in de kosten voor een internaat (71%); daarna volgen familiehulp (12%), (buitenschoolse) kinderopvang (6%), speelpleinwerking en vakantiekampen (5%)  en therapie (4%).

Het aantal unieke kinderen en jongeren die een specifieke actie krijgen neemt jaar na jaar toe. Van 1.447 in 2017 naar 1.603 in 2020; een stijging met 10 procent.

Terwijl ook aantallen van jongeren die een specifieke actie krijgen voor internaat gestegen is van 927 (in 2017) naar 1305 (in 2020), een stijging met 40 procent.

 

Welke ondersteuning via Specifieke Actie

Aantal kinderen en jongeren met een specifieke actie (SA)

Bron: Insisto

SDJ en internaten

Wanneer een jeugdrechter beslist dat uithuisplaatsing nodig is om het kansrijk opgroeien van het kind of de jongere te garanderen, zoekt men naar opties in een context die zo nauw als mogelijk aansluit bij een gezinscontext. Internaten vervullen hierbij een maatschappelijk zeer relevante functie. De jeugdrechter beslist in een aantal situaties dat een plaatsing in het internaat het meest wenselijke is. De opvolging gebeurt door de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ).

In Vlaanderen zijn er ongeveer 11.200 kinderen en jongeren die in een internaat verblijven. (cijfers departement onderwijs en vorming). Dat cijfer is vrij stabiel de afgelopen jaren. 

Het aantal kinderen en jongeren dat via de jeugdrechtbank geplaatst wordt in een internaat is licht stijgende. Van 949 in 2017 tot 1.060 in 2020. Verhoudingsgewijs is dus ongeveer 1 op de 10 jongeren in een internaat geplaatst via de jeugdrechter.

Aantal jongeren in internaat via SDJ

Aantal jongeren in internaat via SDJ tov totale groep jongeren in internaat

Bron: Domino en Departement Onderwijs en Vorming