Contact  |

Specifieke Acties en Internaten

Specifieke Acties (SA) en Internaten

In bepaalde specifieke situaties kan een jongere financiële ondersteuning krijgen om een meer ingrijpende jeugdhulpverlening te vermijden. Via de toegangspoort kan een specifieke actie (SA), waaraan een budget is gekoppeld, aangevraagd worden.

Die specifieke actie dient voor de versterking van de draagkracht van de minderjarige en zijn nabije omgeving. Het is dus een pedagogische maatregel ter ondersteuning van het gezin.

De uitvoering van de specifieke acties wordt toevertrouwd aan hulp-, zorg- en dienstverleners die professioneel betrokken zijn bij het welzijn van de jongere.

In de overgrote meerderheid van de situaties gaat om een financiële bijdrage in de kosten voor een internaat (66%); daarna volgen familiehulp (13%), speelpleinwerking en vakantiekampen (7,7%), (buitenschoolse) kinderopvang (6,2%) en therapie (5%). In totaal werd hiervoor in 2021 zo'n 4,3 miljoen euro voor uitgetrokken. (in 2020: 4,2 miljoen euro).

Het aantal unieke kinderen en jongeren dat een specifieke actie krijgt neemt jaar na jaar toe. Van 1.447 in 2017 naar 1.786 in 2021; een stijging met 23 procent.

Terwijl stijgt ook het aantal jongeren dat een specifieke actie krijgt voor internaat van 893 (in 2017) naar 1.179 (in 2021), een stijging met 32 procent.

 

Welke ondersteuning via Specifieke Actie

Aantal kinderen en jongeren met een specifieke actie (SA)

Bron: Insisto

SDJ en internaten

Wanneer een jeugdrechter beslist dat uithuisplaatsing nodig is om het kansrijk opgroeien van het kind of de jongere te garanderen, zoekt men naar opties in een context die zo nauw als mogelijk aansluit bij een gezinscontext. Internaten vervullen hierbij een maatschappelijk zeer relevante functie. De jeugdrechter beslist in een aantal situaties dat een plaatsing in het internaat het meest wenselijke is. De opvolging gebeurt door de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ).

In Vlaanderen zijn er ongeveer 11.500 kinderen en jongeren die in een internaat verblijven. (cijfers departement onderwijs en; vorming, schooljaar 2021-2022). Dat cijfer is licht gestegen in vergelijking met het schooljaar 2020-2021: toen 11.276)

Het aantal kinderen en jongeren dat via de jeugdrechtbank geplaatst wordt in een internaat is ook stijgende. Van 949 in 2017 tot 1.173 in 2021. Verhoudingsgewijs is dus ongeveer 1 op de 10 jongeren (10,2 procent in 2021; 9,4 procent in 2020) in een internaat geplaatst via de jeugdrechter.

Aantal jongeren in internaat via SDJ

Aantal jongeren in internaat via SDJ tov totale groep jongeren in internaat

Bron: Domino en Departement Onderwijs en Vorming